Program / Programma

Pobierz program / Scarica il programma

Konferencja w trybie zdalnym / Convegno in modalità online

I dzień konferencji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

II dzień konferencji: Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Czwartek 15 października / Giovedì 15 ottobre

9.00 Otwarcie konferencji / Inaugurazione del convegno

9.15 – 10.45 Wykład inauguracyjny / Lezione di apertura

Wojciech Tygielski (Uniwersytet Warszawski / Università di Varsavia):
„Patavium virum me fecit” – Padwa jako miejsce formacji staropolskich elit
“Patavium virum me fecit” – Padova come luogo di formazione delle antiche élite polacche
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK WŁOSKI / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA CON TRADUZIONE IN ITALIANO

10.45 – 11.00 Przerwa  / Pausa

11.00 – 11.30 Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski):
Stanisława Niegoszewskiego (1565-post 1600) trzy pobyty w Padwie

Tre soggiorni a Padova di Stanisław Niegoszewski (1565-post 1600)
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

11.30 – 12.00 Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski):
Padwa Augusta Moszyńskiego
Padova di August Moszyński

REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

12.00 – 14.30 Przerwa  / Pausa

14.30 – 15.00 Małgorzata Trzeciak-Cygan (University of Cambridge, Università di Varsavia):
Viaggi domestici: Venezia e il Veneto nel diario di Giovan Battista Fagiuoli

Włosi o Włoszech: Wenecja i okolice okiem Giovan Battisty Fagiuolego
REFERAT W JĘZYKU WŁOSKIM / INTERVENTO IN LINGUA ITALIANA

15.00 – 15.30 Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): „Wenecja jest bardzo wielka i piękna” – o dwóch pobytach królowej Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej w Wenecji i Wenecji Euganejskiej w 1699 i 1704
“Venezia è molto grande e bella” – sui due soggiorni della regina Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska a Venezia e nel Veneto nel 1699 e nel 1704
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

15.30 – 16.00  Fabio Boni (Università Pedagogica di Cracovia):
Tracce veneziane in un manoscritto appartenuto a Maria Casimira Sobieska.Tra Cabala e magia naturale

Weneckie ślady w Księdze Kabał Marii Kazimiery Sobieskiej. Między kabałą a magią naturalną
REFERAT W JĘZYKU WŁOSKIM / INTERVENTO IN LINGUA ITALIANA

16.00 – 16.15 Przerwa  / Pausa

16.15 – 16.45 Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski):
Podróże polskich arystokratek po regionie Wenecji Euganejskiej w epoce oświecenia

Viaggi di aristocratiche polacche in Veneto durante l’Illuminismo
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

16.45 – 17.15 Elżbieta Sadoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):
Skarby sztuki sakralnej z regionu Wenecji Euganejskiej w opisach polskich podróżników z XVIII wieku

Tesori dell’arte sacra del Veneto nelle descrizioni dei viaggiatori polacchi del XVIII secolo
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

17.15 – 17.30 Przerwa  / Pausa

17.30 – 18.00 Emilia Przyborowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):
Opisy dzieł sztuki z Wenecji Euganejskiej w XVIII-wiecznych relacjach z podróży polskich duchownych

Descrizioni di opere d’arte venete nei resoconti di viaggio settecenteschi del clero polacco
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

18.00 – 18.30 Izabela Dudek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie):
Spojrzenie na Republikę Wenecką na łamach „Gazety Warszawskiej” w okresie rządów doży Paola Reniera

Uno sguardo alla Repubblica di Venezia nelle pagine della “Gazeta Warszawska” durante il regno del doge Paolo Renier
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA


Piątek 16 października / Venerdì 16 ottobre

9.00 – 9.15   Powitanie uczestników na początek drugiego dnia obrad / Benvenuto ai partecipanti  

9.15 – 10.15 Wykład otwarty / Lezione aperta:
Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski):
Zobaczyć Padwę i umrzeć. O pamiątkach po zmarłych w grodzie Antenora przybyszach z terenów Pierwszej Rzeczypospolitej

Vedere Padova e poi morire. Sui ricordi dei viandanti, rappresentanti della Prima Repubblica di Polonia, morti nella città di Antenore
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

10.15 – 10.30 Przerwa / Pausa

10.30 – 11.00 Anna Karolina Adamska (Uniwersytet Warszawski):
Podróże obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Włoch wiążące się z pobytem w Wenecji, Padwie i innych miejscowościach regionu

Viaggi in Italia dei cittadini della Repubblica delle Due Nazioni legati a soggiorni a Venezia, Padova o in altre località della regione
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

11.00 – 11.30 Małgorzata Wrześniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):
Werona – miasto i jego sztuka w polskich relacjach z podróży

Verona – città e l’arte nelle relazioni dei viaggiatori polacchi
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

11.30 – 12.00 Jakub Zarzycki (Uniwersytet Wrocławski):
Artysta oraz miejsca pamięci. Padwa, Wenecja (i nie tylko) w prasowych ilustracjach Aleksandra Gierymskiego

Artista e luoghi della memoria. Padova, Venezia (e non solo) nelle illustrazioni per la stampa di Aleksander Gierymski
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

12.00 – 12.15 Przerwa / Pausa

12.15 – 12.45 Arkadiusz Wojtyła (Uniwersytet Wrocławski):
Działalność Tommasa Dolabelli jako dekoratora wnętrz w Wenecji i w Polsce

Attività di Tommaso Dolabella in qualità di decoratore degli interni a Venezia e in Polonia
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

12.45 – 13.15 Daria Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski):
Pierwsze polskie przekłady włoskiej twórczości Pietra Bemba
Le prime traduzioni polacche delle opere italiane di Pietro Bembo

REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

13.15 – 13.45 Jadwiga Miszalska (Università Jagellonica di Cracovia):
Padova nei periodici polacchi tra la fine del XIX sec. e il 1939

Padwa w polskiej prasie od końca XIX wieku do 1939 roku  
REFERAT W JĘZYKU WŁOSKIM / INTERVENTO IN LINGUA ITALIANA

13.45 – 15.15 Przerwa / Pausa

15.15 – 15.45 Maurizio Mazzini (Università di Breslavia):
Bartolomeo Colleoni – un condottiero a cavallo fra due lagune

Bartolomeo Colleoni – kondotier dwóch lagun
REFERAT W JĘZYKU WŁOSKIM / INTERVENTO IN LINGUA ITALIANA

15.45 – 16.15 Katarzyna Woźniak (Uniwersytet Wrocławski):
Jerzy Grotowski w Mirano (1975). Rekonstrukcja

Jerzy Grotowski a Mirano (1975). Ricostruzione
REFERAT W JĘZYKU POLSKIM / INTERVENTO IN LINGUA POLACCA

16.15 – 16.30    PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI / CHIUSURA DEL CONVEGNO